מדברות בעד עצמן

תנו מבט בתיק העבודות שלנו

שירצור משדרת

סטארט-עם מקור ראשון
באמצעות בינה מלאכותית: ציטוטים של ניצולי שואה נהפכו לתמונות