פרק 7 // זכויות יוצרים

בכמה בתים תלויה היצירה של שירצור,
האם היצירה שלנו באמת שייכת רק לנו,
מה חשב על זה הרמב"ם
והאם נדע בסופו של דבר מי כתב את שו"ת "למדני חוקיך"?
פרק חדש על הזכויות והיצירות.