פרק 9 // פרק בהפתעה

סוגרים עונה ראשונה עם פתיחה של מיקרופון בלי הכנה.
אז האם כל אחת יכולה לאלתר ולמה בפסקי הלכה לא מאלתרים?
פרק אחרון לעונה הראשונה